Εγχειρίδιο


    Εγχειρίδιο χρήστη  UV4060 & UV6090 εγχειρίδιο χρήστη USB3.0. 2019
 ICC   Εκδοχή κυματομορφής ICC-UV4060 & UV6090 USB3.0-KCMY + WWWW
ICC-νέα μορφή κυματομορφής-UV4060 & UV6090 & N4060 & N6090 USB3.0-KCMY + WWWW 20190404
ICC-νέα μορφή κυματομορφής-UV4060 & UV6090 USB3.0-KKCCMMYY
Driver-Print Mon 
Driver-Print-Mon-UV4060 & UV6090 USB3.0 KCMY + WWWW
Driver-Print-Mon-UV4060 & UV6090 USB3.0 KKCCMMYY
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

    Εγχειρίδιο χρήστη  UV4060 & UV6090 εγχειρίδιο χρήσης USB2.0 2018
 ICC   1.0 ICC-UV4060 & UV6090 USB2.0-KCMY + WWWW
 2.0 ICC-UV4060 & UV6090 USB 2.0-KKCCMMYY
 Driver-Print Mon    1.0 Οδηγός εκτύπωσης Mon-UV4060 & UV6090 USB2.0-KKCCMMYY
 1.0 Οδηγός εκτύπωσης Mon-UV4060 & UV6090 USB2.0-KCMY + WWWW
 3.5 Οδηγός εκτύπωσης Mon-UV4060 & UV6090 USB2.0-KCMY + WWWW
 PhotoPRINT  PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

      Εγχειρίδιο χρήστη Ν4060 & N6090 οδηγίες χρησεώς USB3.0 2019
 ICC  ICC-νέα μορφή κυματομορφής-UV4060 & UV6090 & N4060 & N6090 USB3.0-KCMY + WWWW 20190404
Driver-Print Mon   Driver-Print-Mon-N4060 & N6090 USB 3.0 KCMY + WWWW
Driver-Print-Mon-N4060 & N6090 USB3.0 KCMY + WWVV
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

   Εγχειρίδιο χρήστη ΤΧ4060 & TX6090 οδηγίες χρησεώς USB3.0 2019
 ICC   ICC-dot.1-TX4060 & TX6090 USB3.0-KCMY + WWWW
ICC-dot.2-TX4060 & TX6090 USB3.0-KCMY + WWWW
Πώς να επιλέξετε ICC-TX4060 & TX6090 dot.1 ή dot.2
Driver-Print Mon 
Driver-Print-Mon-TX4060 & TX6090 USB3.0 KCMY + WWVV
Driver-Print-Mon-TX4060 & TX6090 USB3.0 KCMY + WWWW
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

    Εγχειρίδιο χρήστη DTG4060 & DTG6090 εγχειρίδιο χρήσης USB2.0 2018
 ICC  ICC-DTG4060 & DTG6090 USB2.0-KCMY + WWWW
Driver-Print Mon   Driver-Print-Mon-DTG4060 & DTG6090 USB 2.0 KCMY + WWWW
 PhotoPRINT PhotoPRINT 11 ApexJet Cloud Edition-B2298-παλαιότερη έκδοση

    Εγχειρίδιο χρήστη DTG4060 & DTG6090user εγχειρίδιο USB3.0 2019
 ICC  ICC-DTG4060 & DTG6090 USB3.0-KCMY + WWWW
Driver-Print Mon   Driver-Print-Mon-DTG4060 & DTG6090 USB3.0 KCMY + WWWW
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

    Εγχειρίδιο χρήστη NDTG4060 & Εγχειρίδιο χρήστη NDTG6090 USB3.0 2019
 ICC  ICC-NDTG4060 & NDTG6090 USB3.0-KCMY + WWWW
Driver-Print Mon   Driver-Print-Mon-NDTG4060 & NDTG6090 USB 3.0 KCMY + W
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404


 Εγχειρίδιο χρήστη UV7110 εγχειρίδιο χρήσης USB3.0 2019
 ICC   Έκδοση ICC-UV7110 2 + 2
Έκδοση ICC-UV7110 3 + 1
Έκδοση ICC-UV7110 KCMY + KCMY
Driver-Print Mon 
Έκδοση Driver-Print-Mon-UV7110 2 + 2
Έκδοση Driver-Print-Mon-UV7110 3 + 1
Έκδοση Driver-Print-Mon-UV7110 KCMY + KCMY
Έκδοση Driver-Print-Mon-DZ7190 KCMY + W + V
 PhotoPRINT PhotoPrint mini 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV & TX & DTG & NDTG & UV7110 20190404

    Εγχειρίδιο χρήστη UV1610 & UV2513 εγχειρίδιο χρήσης USB3.0 2019
 ICC   ICC-UV1610 & υν2513-ΟΜΥΚ + W
ICC-UV1610 & UV2513-CMYKLcLm + W
Driver-Print Mon 
Driver-Print-Mon-UV1610 & UV2513-8H αντι-σύγκρουση - παλιά έκδοση
Driver-Print-Mon-UV1610 & UV2513-8H αντιπαράθεση - νέα έκδοση
Driver-Print-Mon-UV1610 & UV2513-16H V3.05 - νέα έκδοση
 PhotoPRINT PhotoPRINT 12 ApexJet Cloud Edition-B2931 - για UV1610 & UV2513 & RH1610 & RH2513 20190404