Προϊόντα
UV Flatbed Printer(12)
UV Ink & Coating(17)
UV Applications(79)
UV Accessories(78)
Software(2)
DTG TextilePrinter(4)
Textile Ink & Coating(10)
DTG Application(5)
DTG Accessories(14)
Old Version(16)
Προϊόντα
UV Flatbed Printer(12)
UV Ink & Coating(17)
UV Applications(79)
UV Accessories(78)
Software(2)
DTG TextilePrinter(4)
Textile Ink & Coating(10)
DTG Application(5)
DTG Accessories(14)
Old Version(16)
Αρχική Σελίδα > πολιτική απορρήτου

πολιτική απορρήτου

Η Microtec Technology Co., Ltd. ασχολείται με την (Microtec Technology business). Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των πληροφοριών πελατών και προμηθευτών. Αυτή η σελίδα καθορίζει τις πολιτικές μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

1. Συμμόρφωση με τους νόμους και άλλους κανονισμούς

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους εθνικούς νόμους και πολιτικές και άλλους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

2. Καθιέρωση και συνεχής βελτίωση των οδηγιών χειρισμού προσωπικών πληροφοριών

Η ανάγκη προστασίας των προσωπικών πληροφοριών δημοσιεύεται διεξοδικά σε όλη την εταιρεία, από τους διευθυντές μέχρι τους πιο κατώτερους υπαλλήλους. Διατηρούμε και ακολουθούμε οδηγίες για την σωστή προστασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε συνεχώς αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

3. Απόκτηση, χρήση και απελευθέρωση προσωπικών πληροφοριών

Καθορίζουμε σαφώς τις χρήσεις στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν προσωπικές πληροφορίες. Σε αυτούς τους περιορισμούς, αποκτά, χρησιμοποιεί και απελευθερώνει προσωπικά στοιχεία μόνο με τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου.

4. Ασφαλής διαχείριση

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και έχουμε θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης ή διαρροής δεδομένων.

5. Αποκάλυψη και διόρθωση

Οι αιτήσεις για γνωστοποίηση, επεξεργασία ή διαγραφή προσωπικών πληροφοριών πρέπει να απαντώνται κατά περίπτωση, εν αναμονή της επιβεβαίωσης της ταυτότητας του αιτούντος.

* Παρακαλείσθε να υποβάλετε τυχόν ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στην υπηρεσία XXXXXX (CompanyName) Γενικών Υποθέσεων.